Boekpresentatie Marjon Mijnsbergen

Op zaterdag 19 mei van 14.00–16.00 uur presenteert Marjon Mijnsbergen haar boek ‘Aan de Heer gewijd’ in Walstraat 68. Zij exposeert dan ook schilderijen. De tentoonstelling duurt tot 19 juni 2018.

‘Als Jezus terugkomt, zullen de bellen van de paarden dit opschrift dragen: ‘Deze zijn de Here toegewijd’. En de potten in de tempel van de Here zullen even heilig zijn als de sprenkelschalen bij het altaar. Ja, elke pot of schaal in Jeruzalem en Juda zal heilig zijn voor de Here van de hemelse legers’. (Zacharia 14:20)
Dit boek van Marjon Mijnsbergen is door de Heilige Geest geïnspireerd, om mensen te bemoedigen dieper met God te gaan, zodat zij meer in intimiteit met Abba-Vader kunnen komen.
‘De Here, de Schepper van hemel en aarde -Here is Zijn naam- zegt: “Vraag Mij en Ik zal u enkele geheimen vertellen over wat hier gaat gebeuren.”’ (Jeremia 33:2)

Marjon nodigt je uit, om Hem gehoorzaam te zijn door aan de voeten van Jezus te gaan zitten. Hij is barmhartig en tempert Gods rechtvaardigheid. Geef je over aan Hem en laat je leiden door de Heilige Geest! Dan zal je nooit met lege handen komen te staan en altijd als overwinnaar uit de strijd komen. Marjon nodigt je uit om daarin te volharden, zodat Gods tempel kan worden hersteld en geheiligd. Zo te leven in Woord en in daad is een waar avontuur. De schepping is in barensnood en heeft het getuigenis van Jezus heel hard nodig.
Marjon woont aan de Zeeuwse kust, in Vlissingen. Zij heeft God beloofd om voor Hem te gaan schilderen, als Hij haar zou gaan genezen van epilepsie. Inmiddels schildert zij al 13 jaar voor Hem. Sinds 2015 schrijft zij ook voor Hem.

Voor meer informatie over haar schilderijen kunt u een blik werpen op haar website: www.marjonmijnsbergen.exto.nl De opbrengst van haar werk gaat naar weeskinderen in Oeganda en naar het werk van het Koningshuis in de Rode Buurt in Vlissingen.